Edit

Bestuur

Al jaren wordt AEGEE-Delft geregeerd door groepen helden, ook wel bekend als besturen. Samen hebben alle voorgaande besturen ervoor gezorgd hebben dat AEGEE-Delft nu is wat het is. Met trots stellen wij aan u het huidige bestuur voor. Het XXXIVe bestuur van AEGEE-Delft, dat zitting heeft gedurende het collegejaar 2016 – 2017, draagt de naam “Perplex”, en bestaat uit de volgende personen:

President Lennart Vos
Secretaris Naomi de Ridder
Penningmeester Rijk Hogenbirk
Commissaris Externe Relaties & Europese Zaken Tommy Hertog
Commissaris Lustrum Nuria Bal

CoBo Kaartje met kaarten (1)

vlnr: Tommy Hertog, Naomi de Ridder, Lennart Vos, Rijk Hogenbirk, Nuria Bal