Edit

Bestuur

Al jaren wordt AEGEE-Delft geregeerd door groepen helden, ook wel bekend als besturen. Samen hebben alle voorgaande besturen ervoor gezorgd hebben dat AEGEE-Delft nu is wat het is. Met trots stellen wij aan u het huidige bestuur voor. Het XXXVe bestuur van AEGEE-Delft, dat zitting heeft gedurende het collegejaar 2017 – 2018, draagt de naam “Qui-vive”, en bestaat uit de volgende personen:

President Larissa van de Vorstenbosch
Secretaris Jeroen Roseboom
Penningmeester Thorben Besseling