Edit

Lid worden

Het lidmaatschap van AEGEE-Delft in het kort:

  • Slechts 39.50 euro per collegejaar
  • Je mag deelnemen aan alle activiteiten van AEGEE-Delft
  • Je kan meedoen met activiteiten van andere AEGEE-locals rond Delft (zoals Leiden, Utrecht, Amsterdam)
  • Als lid van AEGEE-Delft mag je jezelf ook aanmelden voor activiteiten van andere afdelingen van over heel Europa: Network Meetings, Workshops, IT/Public Relations/Human Resouces/Fundraising/… trainings,  Algemene ledenvergadering AEGEE-Europe (AGORA), …

Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar het bestuur (board@aegee-delft.nl) of kom op dinsdagavond naar onze borrelavond in de kelderbar van de DSB: Oude Delft 123, 2611 BE Delft!

Uitschrijven? Kijk dan onderaan de pagina.

Opzegging

Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (31 augustus), mits schriftelijk (mail naar board@aegee-delft.nl) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.