KVC

De KVC, ook wel te verstaan als Kas Verificatiecommissie, is een door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks verkozen commissie om de financiële administratie te auditeren. De KVC neemt alsmede de verantwoordelijkheid op zich om de boekhouding te controleren op fouten en een advies uit te brengen aan de Algemene Ledenvergadering tot goed- dan wel afkeuring van de financiële jaarverslagen.

Voor vragen en/of opmerkingen kan er gemaild worden naar kvc@aegee-delft.nl

nl_NL