Activiteitenfonds

activity fund

Het bestuur wil initiatieven van leden steunen! Daarom hebben wij een activiteitenfonds met in totaal €350 beschikbaar waar leden met een goed plan aanspraak op kunnen maken. Wil jij een leuke activiteit organiseren of een fantastisch plan uitvoeren, maar heb je hier financiële ondersteuning voor nodig? Stuur dan een begroting, een plan met een beschrijving van je activiteit en een motivatie waarom je het geld nodig hebt naar board@aegee-delft.nl. Er zijn twee beoordelingsmomenten voor jullie plannen:
  • Voor de eerste ronde is er €200 beschikbaar, de deadline hiervoor is 3 november.
  • Voor de tweede ronde is het overgebleven geld van het activiteitenfonds beschikbaar, de deadline daarvoor is 16 februari.
De plannen zullen worden beoordeeld door het bestuur op. Hierbij wordt gekeken naar de totale baten voor AEGEE-Delft, hoeveel leden hier profijt van hebben, bijdrage aan de identiteit, verbinding, bekendheid, duurzaamheid en/of zelfontwikkeling van AEGEE-Delft en/of haar leden. Ook commissies en disputen kunnen aanspraak maken op het fonds; hierbij eisen wij wel dat het gevraagde bedrag niet meer dan de helft van de totale inkomsten van de activiteit bedraagt.

Hoe het fonds is besteed zal op een ALV worden gepresenteerd. Indien het potje in februari nog niet (volledig) is gebruikt, dan zal het bestuur het resterende bedrag steken in een of meerdere activiteiten in de geest van bovenstaande criteria.

Wij zijn erg benieuwd naar jullie ideeën!

nl_NL