Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is het orgaan van AEGEE-Delft dat het zittende bestuur ondersteunt, adviseert en controleert. Binnen de vereniging dienen wij echter ook als een aanspreekpunt voor alle zaken waarbij je niet bij het bestuur terecht kan. De RvA kan je ondersteunen met advies en bemiddeling waar nodig.

Contacteer ons op rva.aegeedelft@gmail.com of spreek één van ons gerust een keertje aan tijdens een activiteit!

nl_NL