Uitschrijven bij AEGEE-Delft

Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar (31 juli), mits schriftelijk (mail naar board@aegee-delft.nl) en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsvonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

nl_NL