Bestuur

Al jaren wordt AEGEE-Delft geregeerd door groepen helden, ook wel bekend als besturen. Samen hebben alle voorgaande besturen ervoor gezorgd hebben dat AEGEE-Delft nu is wat het is. Met trots stellen wij aan u het huidige bestuur voor. Het XXXVIIe bestuur van AEGEE-Delft, dat zitting heeft gedurende het collegejaar 2019 – 2020, draagt de naam “Syzygie”, en bestaat uit de volgende personen:

President Lars van Roemburg
Secretaris Julian van Loo
Penningmeester Chris van Dijk
Commissaris interne zaken Lynn Aasman

Bestuur Syzygie

vlnr: Lynn Aasman, Julian van Loo, Lars van Roemburg, Chris van Dijk