Activity Fund

 

Het bestuur wil initiatieven van leden steunen! Daarom hebben wij een activiteitenfonds met in totaal €50 beschikbaar waar leden met een goed plan aanspraak op kunnen maken. Wil jij een leuke activiteit organiseren of een fantastisch plan uitvoeren, maar heb je hier financiële ondersteuning voor nodig? Stuur dan een begroting, een plan met een beschrijving van je activiteit en een motivatie waarom je het geld nodig hebt naar board@aegee-delft.nl
De plannen zullen worden beoordeeld door het bestuur. Hierbij wordt gekeken naar de totale baten voor AEGEE-Delft, hoeveel leden hier profijt van hebben, bijdrage aan de identiteit, verbinding, bekendheid, duurzaamheid en/of zelfontwikkeling van AEGEE-Delft en/of haar leden. Ook commissies en disputen kunnen aanspraak maken op het fonds; hierbij eisen wij wel dat het gevraagde bedrag niet meer dan de helft van de totale inkomsten van de activiteit bedraagt.

Hoe het fonds is besteed zal op een ALV worden gepresenteerd. Indien het potje tegen het einde van het jaar nog niet (volledig) is gebruikt, dan zal het bestuur het resterende bedrag steken in een of meerdere activiteiten in de geest van bovenstaande criteria.

We are excited to see your ideas!

en_GB