Bestuur

Al jaren wordt AEGEE-Delft geregeerd door groepen helden, ook wel bekend als besturen. Samen hebben alle voorgaande besturen ervoor gezorgd hebben dat AEGEE-Delft nu is wat het is. Met trots stellen wij aan u het huidige bestuur voor. Het XXXVIe bestuur van AEGEE-Delft, dat zitting heeft gedurende het collegejaar 2018 – 2019, draagt de naam “Radix”, en bestaat uit de volgende personen:
President Marlijn Mulder
Secretaris Robin Hurkmans
Penningmeester Rick Donkers
Radix
vlnr: Robin Hurkmans, Marlijn Mulder, Rick Donkers